KHUYẾN MÃI ĐÓN THU

Khuyến mãi 50% + thêm 20%

 • Botox
  33,000~
  KRW
 • Laser trắng
  da~ 1 lần
  66,000~
  KRW
 • Filler (Yvoire)
  99,000~
  KRW
 • Shurink 100short~
  (từ 300short trở lên)
  90,000~
  KRW
 • Tiêm thon gọn
  hàm ~ 1 lần
  90,000~
  KRW
 • Triệt lông nách,
  nhân trung, cằm~
  20,000~
  KRW
Đối tượng là người cư trú tại Hàn Quốc
** giảm thêm 20% với điều kiện đồng ý sử dụng ảnh để quảng cáo
( chỉ công khai bộ phận vừa thực hiện) **

Cơ hội dành riêng cho

* Họ và tên
* Kênh liên lạc
* hạng mục
* Số điện thoại
※ Có thể từ chối Nếu từ chối có thể sẽ bị hạn chế sử dụng các dịch vụ.
Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?

Hướng dẫn về lấy và sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ khách hàng công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như sau.

 • ① Hạng mục thu thập thông tin: Họ và tên, số điện thoại, kênh liên lạc
 • ② Mục đích thu thập thông tin và sử dụng : Tư vấn về phẫu thuạt và trị liệu ở ID
 • ③ Thời hạn lưu giữ và sử dụng: Từ mục đích tư vấn đến kết thúc