KHUYẾN MÃI ĐÓN THU

(09.01~10.31)

- Đối tượng là người cư trú tại Hàn Quốc -

 • NÂNG MŨI
  (sống mũi + đầu mũi)
  1,930,000
  KRW
 • NHẤN MÝ
  430,000
  KRW
 • CĂNG DA CHỈ
  990,000
  KRW
 • NÂNG NGỰC
  (Bellagel - trơn)
  3,290,000
  KRW
 • PHẪU THUẬT VLINE
  6,600,000
  KRW
 • GÒ MÁ mini
  + HÀM VUÔNG
  3,850,000
  KRW
**Chưa bao gồm VAT

KHUYẾN MÃI ĐÓN THU

* Họ và tên
* Kênh liên lạc
ảnh chính diện
ảnh mặt bên
* Số điện thoại
※ Có thể từ chối Nếu từ chối có thể sẽ bị hạn chế sử dụng các dịch vụ.
Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?

Hướng dẫn về lấy và sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ khách hàng công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như sau.

 • ① Hạng mục thu thập thông tin: Họ và tên, số điện thoại, kênh liên lạc
 • ② Mục đích thu thập thông tin và sử dụng : Tư vấn về phẫu thuạt và trị liệu ở ID
 • ③ Thời hạn lưu giữ và sử dụng: Từ mục đích tư vấn đến kết thúc