* Họ và tên
* Kênh liên lạc
* hạng mục

* Điều kiện đồng ý cung cấp hình ảnh trước sau phẫu thuật.
* Tất cả chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT.

* Số điện thoại
※ Có thể từ chối Nếu từ chối có thể sẽ bị hạn chế sử dụng các dịch vụ.
Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?

Hướng dẫn về lấy và sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ khách hàng công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như sau.

  • ① Hạng mục thu thập thông tin: Họ và tên, số điện thoại, kênh liên lạc
  • ② Mục đích thu thập thông tin và sử dụng : Tư vấn về phẫu thuạt và trị liệu ở ID
  • ③ Thời hạn lưu giữ và sử dụng: Từ mục đích tư vấn đến kết thúc