로고

Cơ hội dành riêng cho những bạn đang sống tại Hàn Quốc Super Event
đăng ký ngay thử vận may!

* Họ và tên
* Ngày tháng năm sinh
* Kênh liên lạc
* ảnh chính diện
image-1
Phương pháp đăng ảnh

Đưa hình ảnh nhìn thằng, 45 độ, và nghiêng lên. Nếu là cằm thì hình ảnh nhìn nghieeng là hiệu quả nhất. Chú ý : Không được đưa lênh những hình ảnh đã qua chỉnh sửa

* ảnh mặt bên
image-2
Những trường hợp không hợp lệ

không đăng hình ảnh đeo kính, hình quá nhỏ, hình ảnh không được rõ nét, hình ảnh đã qua chỉnh sửa.

* Số điện thoại
* Địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc
* hạng mục muốn phẫu thuật
※ Có thể từ chối Nếu từ chối có thể sẽ bị hạn chế sử dụng các dịch vụ.
Bạn có đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân không?

Hướng dẫn về lấy và sử dụng thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ khách hàng công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như sau.

  • ① Hạng mục thu thập thông tin: Họ và tên, số điện thoại, kênh liên lạc
  • ② Mục đích thu thập thông tin và sử dụng : Tư vấn về phẫu thuạt và trị liệu ở ID
  • ③ Thời hạn lưu giữ và sử dụng: Từ mục đích tư vấn đến kết thúc