• HOME
  • Ảnh và chia sẻ sau phẫu thuật
  • Thông tin

Thông tin

Thông tin

Bệnh viện ID sẽ chuyển tải những thông tin mới nhanh nhất đến cho bạn.

Lịch nghỉ ngày 10 tháng 4 năm 2017(thứ 2)

Người viết
Ngày viết
2017-04-07 17:09
Bí mật
772
Ngày 10 tháng 04 năm 2017(thứ 2)

Bệnh viện ID có workshopnên không làm việc.

Mong không làm ảnh hưởng đếnlịch hẹn tư vấn và trị

liệu của các bạn.

 

Xin Cám ơn