• HOME
  • Ảnh và chia sẻ sau phẫu thuật
  • Thông tin

Thông tin

Thông tin

Bệnh viện ID sẽ chuyển tải những thông tin mới nhanh nhất đến cho bạn.

TUYỂN NGƯỜI MẪU PHẪU THUẬT VÀ QUẢNG CÁO CHO BỆNH VIỆN ID NĂM 2018

Người viết
Ngày viết
2017-12-29 10:03
Bí mật
1725


Bệnh viện ID đang tuyển người mẫu phẫu thuật thẩm mỹ và quảng cáo cho ID năm 2018

Thời gian đăng ký: 29/12/2017 ~ 31/01/2018

Đăng ký tại đây >>>> https://goo.gl/fXRJ1D