• HOME
  • Tư vấn Online
  • Tư vấn Online

Tư vấn Online

Tư vấn Online

Tư vấn chuyên nghiệp và miễ phí, trả lời nhanh và dễ hiểu cho bệnh nhân.

Nâng Mũi

Người viết
Hang Nga
Ngày viết
2018-01-22 14:26
Bí mật
1693
Mũi của e thấp và hơi bè, đầu mũi to. Cho hỏi nếu sửa toàn bộ mũi thì chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?
Total Reply 0