• HOME
  • Giới thiệu bệnh viện
  • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae Yoon, Kim

Jae Yoon, Kim photo
Kim Jae Yoon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Sung Jae, Ahn

Sung Jae, Ahn photo
Ahn Sung Jae M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Il Hwan, Byun

Il Hwan, Byun photo
Byun Il Hwan M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Hyun, Chang

Hyun, Chang photo
Chang Hyun M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Dae hwa kim

Dae hwa kim photo
Dae hwa kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chan woo Park

Chan woo Park photo
Chan woo Park M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seong Yeon Kim

Seong Yeon Kim photo
Seong Yeon Kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae hyung Kim

Tae hyung Kim photo
Tae hyung Kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Moon ki Lee

Moon ki Lee photo
Moon ki Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Won Seok Hyon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
Ji Hyuck Lee M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Young tae Seo M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Hwang

In seok Hwang photo
In seok Hwang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
Tae sung Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Ju yong Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Chi young Bang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seung il Oh

Seung il Oh photo
Seung il Oh M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Eun jin Yang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
Kyung min Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Shin

In seok Shin photo
In seok Shin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Woo seok Jang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
Ji eun Jung M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Nha khoa/Chyên môn chỉnh răng

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
Yang gu Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
Lee Ki Jin M.D. Chyên môn chỉnh răng

Jea Woon, Oh

Jea Woon, Oh photo
Oh Jea Woon M.D. Chyên môn chỉnh răng

Whi Seo, Moon

Whi Seo, Moon photo
Moon Whi Seo M.D. Chyên môn chỉnh răng

Jung Ho Lee

Jung Ho Lee photo
Lee Jung Ho M.D. Chyên môn chỉnh răng

Sung Yong, Cho

Sung Yong, Cho photo
Cho Sung Yong M.D. Chyên môn chỉnh răng

Moon Hee, Kim

Moon Hee, Kim photo
Kim Moon Hee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Seung min Lee

Seung min Lee photo
Seung min Lee M.D. Chyên môn tai mũi họng

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Ji hye Song M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Chyên môn tai mũi họng/Nội khoa/Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Seong jun Yun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Soo hwan, Jeon

Soo hwan, Jeon photo
Jeon Soo Hwan M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Yong Hwa, Choi

Yong Hwa, Choi photo
Choi Yong Hwa M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Min joo, Yang

Min joo, Yang photo
Yang Min Joo M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Shin jay, Cho

Shin jay, Cho photo
Cho Shin Jay M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Khoa gây mê giảm đau

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
Sung ae Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Hyeon gyeong Bae M.D. Khoa gây mê giảm đau

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Saet byeol Choi M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Sung hoon Moon

Sung hoon Moon photo
Sung hoon Moon M.D. Khoa da

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Jong ik Hwang M.D. Khoa da