• HOME
  • Giới thiệu bệnh viện
  • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Won Seok Hyon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
Ji Hyuck Lee M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Young tae Seo M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Hwang

In seok Hwang photo
In seok Hwang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Ju yong Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Chi young Bang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
Kyung min Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Shin

In seok Shin photo
In seok Shin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Woo seok Jang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
Ji eun Jung M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Moon ki Lee

Moon ki Lee photo
Moon ki Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seong Yeon Kim

Seong Yeon Kim photo
Seong Yeon Kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae hyung Kim

Tae hyung Kim photo
Tae hyung Kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Dae hwa kim

Dae hwa kim photo
Dae hwa kim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chan woo Park

Chan woo Park photo
Chan woo Park M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Il Hwan, Byun

Il Hwan, Byun photo
Byun Il Hwan M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Sung Jae, Ahn

Sung Jae, Ahn photo
Ahn Sung Jae M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae Yoon, Kim

Jae Yoon, Kim photo
Kim Jae Yoon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jong Hyeon, Choi

Jong Hyeon, Choi photo
Choi Jong Hyeon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Woo yeon, Lee

Woo yeon, Lee photo
Lee Woo Yeon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jang-il Kim

Jang-il Kim photo
Kim Jang il M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Deok ki, Ahn

Deok ki, Ahn photo
Ahn Deok Ki M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Nha khoa/Chyên môn chỉnh răng

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
Yang gu Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Ji hye Song M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Seung min Lee

Seung min Lee photo
Seung min Lee M.D. Chyên môn tai mũi họng

Moon Hee, Kim

Moon Hee, Kim photo
Kim Moon Hee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Jung Ho Lee

Jung Ho Lee photo
Lee Jung Ho M.D. Chyên môn chỉnh răng

Chyên môn tai mũi họng/Nội khoa/Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Seong jun Yun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Ju Yeon, Yu

Ju Yeon, Yu photo
Yu Ju Yeon M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Young Gi, Son

Young Gi, Son photo
Son Young Gi M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Dong il, Ko

Dong il, Ko photo
Ko Dong il M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Eun Hyun Jee

Eun Hyun Jee photo
Jee Eun Hyun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
Lee Ki Jin M.D. Chyên môn tai mũi họng

Hyeon sik Oh

Hyeon sik Oh photo
Oh Hyeon Sik M.D. Chyên môn tai mũi họng

Khoa gây mê giảm đau

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Lee Jin Hye M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Hyeon gyeong Bae M.D. Khoa gây mê giảm đau

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
Sung ae Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Dong Hun Chung

Dong Hun Chung photo
Chung Hong Hun M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Do Kyoung, Yoon

Do Kyoung, Yoon photo
Yoon Do Kyoung M.D. Khoa da

Jae Wook, Jeon

Jae Wook, Jeon photo
Jeon Jae Wook M.D. Khoa da

Yun Jee, Kim

Yun Jee, Kim photo
Kim Yun Jee M.D. Khoa da

Joo Young, Jung

Joo Young, Jung photo
Jung Joo Young M.D. Khoa da

Soo Hyung, Yoo

Soo Hyung, Yoo photo
Yoo Soo Hyung M.D. Khoa da

Dae Geun, Song

Dae Geun, Song photo
Song Dae Geun M.D. Khoa da