• HOME
  • Giới thiệu bệnh viện
  • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Won Seok Hyon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
Ji Hyuck Lee M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seung Il Chung

Seung Il Chung photo
Seung Il Chung M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae Hyun Kwon

Jae Hyun Kwon photo
Jae Hyun Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jong woo Lim

Jong woo Lim photo
Jong woo Lim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Young tae Seo M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Il hwan Kim Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Hwang

In seok Hwang photo
In seok Hwang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
Tae sung Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Ju yong Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

M.D.

M.D. photo
Chi young Bang Bác sĩ Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Jae ho Choi M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seung il Oh

Seung il Oh photo
Seung il Oh M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae jun Lee

Jae jun Lee photo
Jae jun Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Yang eun Jin

Yang eun Jin photo
Yang eun Jin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Hyun soo Oh

Hyun soo Oh photo
Hyun soo Oh M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Myung yu Jin

Myung yu Jin photo
Myung yu Jin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jun mo Kang

Jun mo Kang photo
Jun mo Kang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Yung ki Lee

Yung ki Lee photo
Yung ki Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
Kyung min Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Soon geun Kwon

Soon geun Kwon photo
Soon geun Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Nha khoa

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
Seok jae Lee M.D.S. Nha khoa

Nội khoa

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
Kyung jin Oh M.D. Nội khoa

Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Ji hyun Kim

Ji hyun Kim photo
Ji hyun Kim M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Seong jun Yun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Khoa gây mê giảm đau

Ji yeon Kim

Ji yeon Kim photo
Ji yeon Kim M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Hye jin Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Won gyo Kim

Won gyo Kim photo
Won gyo Kim M.D. Khoa gây mê giảm đau

Eun gyeong Lee

Eun gyeong Lee photo
Eun gyeong Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Hyeon gyeong Bae M.D. Khoa gây mê giảm đau

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Saet byeol Choi M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Min joo Kim

Min joo Kim photo
Min joo Kim M.D. Khoa da & khoa y học gia đình

Young woon Park

Young woon Park photo
Young woon Park M.D. Khoa da & khoa y học gia đình

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Jong ik Hwang M.D. Khoa da & khoa y học gia đình

Hye won Kim

Hye won Kim photo
Hye won Kim M.D. Khoa da & khoa y học gia đình

Yeon a No

Yeon a No photo
Yeon a No M.D. Khoa da & khoa y học gia đình

Hyeon ji Lim

Hyeon ji Lim photo
Hyeon ji Lim M.D. Khoa da & khoa y học gia đình