• HOME
  • Giới thiệu bệnh viện
  • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Won Seok Hyon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
Ji Hyuck Lee M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Young tae Seo M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Il hwan Kim Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Hwang

In seok Hwang photo
In seok Hwang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
Tae sung Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Ju yong Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chi young Bang

Chi young Bang photo
Chi young Bang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Jae ho Choi M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seung il Oh

Seung il Oh photo
Seung il Oh M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Eun jin Yang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
Kyung min Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Shin

In seok Shin photo
In seok Shin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Min suk Kang

Min suk Kang photo
Min suk Kang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Woo seok Jang

Woo seok Jang photo
Woo seok Jang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Hui chang Jeon

Hui chang Jeon photo
Hui chang Jeon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji eun Jung

Ji eun Jung photo
Ji eun Jung M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Nha khoa/Chyên môn chỉnh răng

Seung min Lee

Seung min Lee photo
Seung min Lee M.D. Chyên môn tai mũi họng

Yong in Jhee

Yong in Jhee photo
Yong in Jhee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Ji hye Song M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Hyo jin Kim

Hyo jin Kim photo
Hyo jin Kim M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Ji yeon Lee

Ji yeon Lee photo
Ji yeon Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
Yang gu Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
Seok jae Lee Ph.D. Nội khoa

Chyên môn tai mũi họng/Nội khoa/Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Kwan joo Lee

Kwan joo Lee photo
Kwan joo Lee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Gun myeong Ma

Gun myeong Ma photo
Gun myeong Ma M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Seong jun Yun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

So yong Lee

So yong Lee photo
So yong Lee M.D. Chyên môn tai mũi họng

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
Kyung jin Oh M.D. Nội khoa

Khoa gây mê giảm đau

Sung ae Lee

Sung ae Lee photo
Sung ae Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Hye jin Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Hyeon gyeong Bae M.D. Khoa gây mê giảm đau

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Saet byeol Choi M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Hyon chong Kim

Hyon chong Kim photo
Hyon chong Kim M.D. khoa y học gia đình

Sung hoon Moon

Sung hoon Moon photo
Sung hoon Moon M.D. Khoa da

Woo seok Jeong

Woo seok Jeong photo
Jeong Woo Seok  M.D. Khoa da

Mi ra Lee

Mi ra Lee photo
Mi ra Lee M.D. khoa y học gia đình

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Jong ik Hwang M.D. Khoa da