• HOME
 • Giới thiệu bệnh viện
 • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa chỉnh hình thẩm mỹ / Ngoại Khoa

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Ji Hyuck

Lee Ji Hyuck photo
Lee Ji Hyuck M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seo Young Tae

Seo Young Tae photo
Seo Young Tae M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Hwang In seok

Hwang In seok photo
Hwang In seok M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kwon Ju Yong

Kwon Ju Yong photo
Kwon Ju Yong M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Kyung Min

Lee Kyung Min photo
Lee Kyung Min M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Shin In Seok

Shin In Seok photo
Shin In Seok M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jang Woo Seok

Jang Woo Seok photo
Jang Woo Seok M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jung Ji Eun

Jung Ji Eun photo
Jung Ji Eun M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Moon Ki

Lee Moon Ki photo
Lee Moon Ki M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Seong Yeon

Kim Seong Yeon photo
Kim Seong Yeon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Tae Hyung

Kim Tae Hyung photo
Kim Tae Hyung M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Dae Hwa

Kim Dae Hwa photo
Kim Dae Hwa M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Ji Hwan

Kim Ji Hwan photo
Kim Ji Hwan M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Byun Il Hwan

Byun Il Hwan photo
Byun Il Hwan M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Sung Jae Ahn

Sung Jae Ahn photo
Ahn Sung Jae M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jong Hyeon, Choi

Jong Hyeon, Choi photo
Choi Jong Hyeon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Deok ki, Ahn

Deok ki, Ahn photo
Ahn Deok Ki M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Ok Hee

Lee Ok Hee photo
Lee Ok Hee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ahn Mun Young

Ahn Mun Young photo
Ahn Mun Young M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lim Yoon Min

Lim Yoon Min photo
Lim Yoon Min M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kim Hyo Heon

Kim Hyo Heon photo
Kim Hyo Heon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Lee Sae Bin

Lee Sae Bin photo
Lee Sae Bin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Chung Young Hun

Chung Young Hun photo
Chung Young Hun M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Moon Seung Jin

Moon Seung Jin photo
Moon Seung Jin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Yang Simon

Yang Simon photo
Yang Simon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Yun Yong

Park Yun Yong photo
Park Yun Yong M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Yun Seong Jun

Yun Seong Jun photo
Yun Seong Jun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Choi Chang Won

Choi Chang Won photo
Choi Chang Won M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Lee Seo Ha

Lee Seo Ha photo
Lee Seo Ha M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Kim Hyun Ju

Kim Hyun Ju photo
Kim Hyun Ju M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Lee Dong Ki

Lee Dong Ki photo
Lee Dong Ki M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Park Hye Rhan

Park Hye Rhan photo
Park Hye Rhan M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Nha khoa / Chyên môn chỉnh răng

Lee Yang Gu

Lee Yang Gu photo
Lee Yang Gu D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Song Ji Hye

Song Ji Hye photo
Song Ji Hye M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Lee Seung Min

Lee Seung Min photo
Lee Seung Min M.D. Chyên môn tai mũi họng

Kim Moon Hee

Kim Moon Hee photo
Kim Moon Hee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Kim Min Soo

Kim Min Soo photo
Kim Min Soo M.D. Chyên môn chỉnh răng

Kim Sul Hee

Kim Sul Hee photo
Kim Sul Hee M.D. Chyên môn chỉnh răng

Park Mi Young

Park Mi Young photo
Park Mi Young M.D. Chyên môn chỉnh răng

Kim Yu Rim

Kim Yu Rim photo
Kim Yu Rim M.D. Chyên môn chỉnh răng

Chyên môn tai mũi họng

Ki Jin, Lee

Ki Jin, Lee photo
Lee Ki Jin M.D. Chyên môn tai mũi họng

Lee Keoun Seok

Lee Keoun Seok photo
Lee Keoun Seok M.D. Chyên môn tai mũi họng

Khoa gây mê giảm đau

Lee Hye Jin

Lee Hye Jin photo
Lee Hye Jin M.D. Khoa gây mê giảm đau

Chung Dong Hun

Chung Dong Hun photo
Chung Dong Hun M.D. Khoa gây mê giảm đau

Kim Jae Won

Kim Jae Won photo
Kim Jae Won M.D. Khoa gây mê giảm đau

Kim Jung Min

Kim Jung Min photo
Kim Jung Min M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Yun Jee, Kim

Yun Jee, Kim photo
Kim Yun Jee M.D. Khoa da

Joo Young, Jung

Joo Young, Jung photo
Jung Joo Young M.D. Khoa da

Song Dae Geun

Song Dae Geun photo
Song Dae Geun M.D. Khoa da

Bae Jung Hyun

Bae Jung Hyun photo
Bae Jung Hyun M.D. Khoa da

Cho Su Min

Cho Su Min photo
Cho Su Min M.D. Khoa da

Bae Jae Seong

Bae Jae Seong photo
Bae Jae Seong M.D. Khoa da

Huh Gyoo

Huh Gyoo photo
Huh Gyoo M.D. Khoa da

Pack Hyung Jin

Pack Hyung Jin photo
Pack Hyung Jin M.D. Khoa da