Sáng lập l Tối đa l số.1

id Trung tâm phẫu thuật hai hàm

Bệnh viện chuyên môn xương hàm mặt đầu tiên tại Hàn Quốc
Bệnh viện lớn nhất thế giới về phẫu thuật hai hàm
Kỹ thuật y tế hàng đầu thế giới
Scroll

Đi đầu thế giới về phẫu thuật hai hàm
Trung tâm phẫu thuật hai hàm Id

 • 2004
  Đầu tiên tại Hàn Quốc
  Khai trương bệnh viện
  chuyên môn xương hàm mặt
 • 25
  Bác sĩ Viện trưởng
  Park Sang Hoon
  Kinh nghiệm 25năm cầm dao
  mổ phẫu thuật hai hàm
  (1995- hiện nay)
 • 3000+
  Kinh nghiệm lâm sàng trên 3000 ca mổ
  Bệnh viện duy nhất trên thế giới có nhiều
  bác sĩ thẩm mỹ nhất
Chuyên khoa phẫu
thuật thẩm mỹ

Ham Won Sok Bác sĩ
18 năm kinh nghiệm phẫu
thuật hai hàm Không
cho phép sai số
dù chỉ là 1mm
Chuyên khoa phẫu
thuật thẩm mỹ

Lee Tae Sung Bác sĩ
Năng lực hơn người cả
học thuật và y thuật phẫu
thuật hai hàm
Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
Park Sang Hoon Bác sĩ viện trưởng
Người tiên phong về
lĩnh vực phẫu thuật
hai hàm
Bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt
Lee Suk Jae Bác sĩ
Thạc sĩ chịu trách
nhiệm phẫu thuật hai
hàm cả về mặt kĩ
thuật và mặt thẩm mỹ

#idReal Selfiegram