Thu nhỏ mặt tạo
Vline

Chiều dài của cằm và dình dáng khuôn mặt khuôn mặt vline thon gọn.

Xem chi tiết

Phẫu thuật hai hàm
No-tie

Phẫu thuật hai hàm hô hấp dễ dàng an toàn và không cần buộc

Xem chi tiết

Phẫu thuật mũi
Barbie line

Khuôn mặt và dáng mũi hài hòa! Mũi Barbie line phù hợp vói khuôn mặt bạn.

Xem chi tiết

Phẫu thuật nâng ngực nội soi FULL HD

Với kỹ thuật tiên tiến của bác sĩ chuên môn tạo ngực Yline hình gitj nước đẹp tự nhiên.

Xem chi tiết

SELFIES

Công bố những búc ảnh tự chụp không hề chỉnh sửa

Xem chi tiết

SELFIES

Công bố những búc ảnh tự chụp không hề chỉnh sửa

Xem chi tiết

SELFIES

Công bố những búc ảnh tự chụp không hề chỉnh sửa

Xem chi tiết

SELFIES

Công bố những búc ảnh tự chụp không hề chỉnh sửa

Xem chi tiết

SELFIES

Công bố những búc ảnh tự chụp không hề chỉnh sửa

Xem chi tiết

Phát triển tột bậc của phẫu thuật hai hàm

Cô gái muôi cơm
'Huh, Ye-Eun'
Xem chi tiết

Phát triển tột bậc của phẫu thuật hai hàm

Cô gái muôi cơm
'Huh, Ye-Eun'
Xem chi tiết

Có volume để trở lại tuổi 20 !

Người mẹ có ngực bức tường
‘Park, Hwa-Sung’
Xem chi tiết

Có volume để trở lại tuổi 20 !

Người mẹ có ngực bức tường
‘Park, Hwa-Sung’
Xem chi tiết

Tái sinh với ngoại hình như diễn viên!

Cô gái Frankenstein
‘Kim, Su-Hyun’
Xem chi tiết

Tái sinh với ngoại hình như diễn viên!

Cô gái Frankenstein
‘Kim, Su-Hyun’
Xem chi tiết

Cô gái Trung Quốc đã trỏ thành Ye Eun thứ 2

Cô gái có khuôn mặt dài
‘Cao Phương Viên’
Xem chi tiết

Cô gái Trung Quốc đã trỏ thành Ye Eun thứ 2

Cô gái có khuôn mặt dài
‘Cao Phương Viên’
Xem chi tiết
Thẩm
mỹ
cơ thể
TOP